شنبه, 22 مرداد 1401 - August 13, 2022

 

 

همایش اتحادیه 1398

همایش اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک و آپاراتی یزد  

دومین همایش آموزشی سال 1398 اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک و آپاراتی استان یزد

منبع خبر:

دیدگاه کاربران