شنبه, 22 مرداد 1401 - August 13, 2022

حق عضویت برای اعضای صنف به تفکیک آپاراتی و لاستیک فروش به شرح زیر می باشد :

 

حق عضویت آپاراتی درجه یک : 250,000 تومان

حق عضویت آپاراتی درجه دو : 200,000 تومان

حق عضویت لاستیک فروش درجه یک : 300,000 تومان

حق عضویت لاستیک فروش درجه دو : 250,000 تومان

 

برای پرداخت حق عضویت باید وارد حساب کاربری مربوط به خود شوید که نام کاربری کد ملی و کلمه عبور نیز شماره صنفی شما می باشد.