پنجشنبه, 9 آذر 1402 - November 30, 2023

حق عضویت برای اعضای صنف به تفکیک آپاراتی و لاستیک فروش به شرح زیر می باشد :

 

حق عضویت آپاراتی درجه یک : 250,000 تومان

حق عضویت آپاراتی درجه دو : 200,000 تومان

حق عضویت لاستیک فروش درجه یک : 300,000 تومان

حق عضویت لاستیک فروش درجه دو : 250,000 تومان

 

برای پرداخت حق عضویت باید وارد حساب کاربری مربوط به خود شوید که نام کاربری کد ملی و کلمه عبور نیز شماره صنفی شما می باشد.